Landscaping

De serie landscaping is fotografisch van aard, maar door de fotografische elementen uit de context te halen ontstaat er een beeld waaraan ieder zijn eigen interpretatie kan geven. We kijken met onze ogen maar ‘zien’ met onze hersenen die ontbrekende informatie in beelden aanvullen met informatie uit ons geheugen. Zo ontstaan er beelden die door een horizontale lijn de connotatie van een horizon en dus een landschap oproept.

 

Mijn werk aan jouw muur?

Wil je één van bovenstaande werken thuis of op kantoor aan de muur? Ben je geïnteresseerd in het exposeren van mijn werk? Neem dan contact op!